Grondbegrip Vastgoedzaken

Aat Klaassens Stedelijk Rentmeester

 

STAAT VAN DIENST


Aat Klaassens heeft gewerkt in opdracht van:

- diverse gemeenten (Rotterdam, Westland, Breda, Tilburg etc. etc.)
- diverse adviesbureaus (Arcadis, Grontmij, Oranjewoud)
- diverse grote, middelgrote en kleinere bedrijven
- particulieren


Gevolgde opleidingen:

- (Avond-)atheneum
- Bestuursacademie Rotterdam
- Van Hall Larenstein Velp (rentmeestersopleiding)
- NEPROM-projectontwikkeling
- Taxatieleer (PBNA)
- Grondverwerving en schadevergoeding (PBNA)
- Taxateur WOZ (gecertificeerd)
- Leergang Vastgoedmanagement (Euroforum)
- Diverse leergangen en seminars op het gebied van onroerende zaken