De overheid (Rijk, Provincie of Gemeente) besluit om mee te werken aan het tot stand komen van een nieuw bestemmingsplan. De overheid doet niets onrechtmatigs. Maar jouw woning of bedrijfspand wordt minder waard. Of je moet ineens kilometers ver omrijden. Schade dus.

Laat je omtrent het claimen van een planschadevergoeding bijstaan door een deskundige. Door Grondbegrip Vastgoedzaken. Al 40 jaar op de hoogte.