De overheid (Rijk, Provincie of Gemeente) besluit om de doorgaande weg waaraan jij gevestigd bent af te sluiten. Jij moet het met je bedrijf juist hebben van de voorbijganger. Ineens lijkt het net of men je vergeten is. De "loop" is er uit.

De overheid doet op zich niets onrechtmatigs. Als je ze er op aanspreekt zal al gauw het antwoord zijn dat dit hoort bij het (jouw) maatschappelijk risico. Maar jij zit met de schade. In veel gevallen is de overheid dan toch aan te spreken op het uitkeren van een schadevergoeding. Nadeelcompensatie dus.

Laat je omtrent het claimen van nadeelcompensatie bijstaan door een deskundige. Door Grondbegrip Vastgoedzaken. Al 40 jaar op de hoogte.